ליצירת קשר לחצו
דף הבית
נושאים מדעיים

To contact us

Freedom is in Canaan

The Boomerang effect

Every life born from knowledge

Our objective

The successful Transition

France and God


The LIiberator of Israel

Read in music

The Holodomor, this holocaust

Science and Faith

Friends sites

אוקראינה

גילויים על הדמוקרטיות שלנו

פרק קודם עמוד הבית של הספר פרק הבא
פרק הבא לפסגה

פרק 4


אופן התפקוד דרך שליטה במערכת הרגשית של האדם


4 - 1 – השליטה של המערכת הרגשית ולא של בני האדם


כפי שאמרנו בפרקים הקודמים, אם השתנו הזמנים מאז שיקום ישראל, התפתח גם אופן תפקוד החברה עתיק חילונית על פי כרונולוגיה אותה נראה בהרחבה בפרק הבא

לפני כן, עלינו לבחון את התועלת של השלבים השונים של האבולוציה האינדיבידואלית והחברתית, אשר מובילים לכך שצריך לעבור מצב הפעלה דומה למצב שבו כל אחד הופך משלים זה לזה. זהו המעבר משלב אחד לאחר, אשר הציב מלכודת עבור הרוב המכריע של הנאמנים לאלוהים בישוע המשיח במשך כמה עשורים

אם עד אז, המערכת הרגשית של כולם נקראה לתפקד באופן זהה, בכנסייה ובחברה, כדי לייצר קונצנזוס חברתי בהתאם לחזון הכנסייה,זה כבר לא בהכרח המצב היום. ברמה הקולקטיבית, הכנסייה נשארה במצב פעולה זהה לקודמו ואף חיזקה את עצמה כדי לא להיכנע לטעויות של החברה הקשורה למצוותיה. חברה זו נקראת כעת להיכנס למצב של תפקוד מתוך "אהבה", כדי לאפשר לכל אדם לשאול את עצמו במה שנוגע לו, שאנו מוצאים ברמה האישית של גברים ונשים, על ידי חיזוק תפקידן של הנשים בזוג. רבים רואים בכך דילול ערכים המובל על ידי אויב נפשנו, כאשר בפועל זה הפוך. כדי לאפשר את שיקומו האינדיבידואלי של מקדש רוח הקודש, עד כדי השגת מערכת רגשית זהה לזו של ישוע בעודו על פני האדמה, אלוהים עצמו הוביל את התהפוכות האלה, כפי שנראה כעת בפירוט

אם המעבר הזה מעולם אחד למשנהו הוא שיוצר את כל התהפוכות העולמיות האלה היום, חשוב לא להאשים אף אחד, בלי לתת סיבה לטעות, כי המצב הוא טראומטי עוד יותר כי הוא בלתי נתפס למספר הגדול ביותר של בני אדם על פני כדור הארץ. זה מוביל להגנה עצמית מוגברת על ידי כל אחד המבקש לעמוד על ערכי החברה על פי אהבתו האגוצנטרית הראשונית, אותה הוא מבלבל עם האהבה האלוהית, מה שמכפיש את אלוהים במקום להאדיר אותו

לכן נתבונן כעת בקריאת הכנסייה היום, משום שאם היא לא השתנתה באופן קיצוני, בניגוד לזו של החברה הנוצרית, ההוראה האינדיבידואלית נשארה זהה בתוך הכנסייה, כדי שכל אחד יובל לעשות את חלקו המלא בפני אלוהים, ושיום אחד אלוהים יוכל לתרום את חלקו כלפי אלה שנשארו נאמנים לו

מבחינה זו, חשוב יותר כיום לא רק לקבל את לימוד דבר אלוהים, אלא גם לדעת כיצד להקשיב לרוח הקודש, להנהיג אותה, בהתאם לייעוד השמור לנו לפני אלוהים. בשליחות זו, ישוע יכול לקרוא לנו להתפתח מצורת תפקוד אחת לאחרת, במיוחד בין הגבר והאישה בזוג, אם שניהם באמת מחויבים לחפש את הרצון האלוהי. זה לא שולל רווקים, שה "זוג" שלהם הוא המחויבות האינדיבידואלית למשיח בכנסייה ולא בפיתוי ליצור זוגות רוחניים שקריים, שנוצרו ללא תלות בחיים המשותפים, כדי להימנע ממחויבויותיו. בהתאמה לפי דבר אלוהים

אם, כמו בכל הזמנים, אלוהים הנצחי בישוע המשיח מבקש מכולם לעשות "כל" מחלקם, חשוב לדעת שרק אלוהים יכול לעבוד באופן מועיל עבור האדם ולא האנושי עבור אלוהים ולכן זה בסיסי לעבוד "עם" ולא "למען" אלוהים. הוא יודע את כל הדברים והנסיבות, ונתן את בנו למחילת חטאים ולחיי נצח של כל אדם. בניגוד אליו, אנו מאמינים שאנו יודעים ומנהלים מלחמה נגד אותם בני אדם בשמו, כדי "לשרת אותו טוב יותר"

זוהי הכפירה האנושית שכולנו מתמודדים איתה, וכדי שכל אחד יוכל להשקיע את עצמו באמונה לקראת ההגשמה שהקב"ה מכין לאנושות כולה, טוב להסתכל על המצב הנוכחי. לכן התחלנו את הקריאה שלנו בסקירה כללית של מה שרוסיה מכנה "דה-נאציפיקציה" של מה שהיא מחשיבה כצאצאיה. אכן, חשוב להיות מודעים לרוחניות שלנו ביחס לימים שאנו חיים, כדי שלא נאבקנו כל חיינו נגד שעבודו של שומר שקר זה ונלך אחריו באופן עיוור כאשר הוא מוקרן על פני האדמה. מכיוון שאיננו מסתכלים בדרך כלל על כל "הכנסייה", שהן הדמוקרטיות הנוצריות שלנו, קל לבלבל בין אופן של תפקוד על ידי שליטה במערכת הרגשית של האדם, לבין זה של שליטה באדם, כפי שהשטן נקרא לעשות לנצח נצחים

בגלל אי ​​ההבנות ההדדיות בין גבר לאישה, כמו גם בין הכנסייה לחברה, קל יותר לעשות את הבלבול הזה על ידי הכנסייה, שנשארת בשימוש היום על ידי אלוהים בתפקיד זה באמצעות שליטה במערכת הרגשית של האדם, כדי לספק ערכים בסיסיים לכל אחד בתמיכה הדדית בין אחד לשני, עם אופן פעולה דומה בין גבר לאישה. לפיכך, כל כנסייה המטיפה למשיח אינה חייבת להיכנס לגינוי החברה של ימינו ברמה הקולקטיבית, למרות אי ההבנות האפשריות שלה, משום שקריאתה היא באותה רמה כמו זו הממוקמת ממזרח לירדן, ביחס היציאה מהמדבר, לאחר יציאת מצרים של העם העברי, אם כי על הערכים הרוחניים של כנען של אתמול,  מתוך כבוד לערכים שהביא ישוע. בכך, על הכנסייה לגלות חמלה כלפי מי שהיא מחשיבה כאבדון, על מנת לספק את ההתייחסות לגבולות שיש להקפיד עליהם, שעל המשלימה שלה לכבד בפני אלוהים, כפי שקורה עם שאר החברה. אם התייחסות לגבולות יכולה להיות טובה ומונחית על ידי רוח הקודש, כפיית אותו אופן פעולה על אחרים, כדי לגרום להם להשיג במהירות את אותה תוצאה, יכולה להפוך לדרך להילחם באלוהים, וזה מה שאסור לנו לשכוח, ביחס לאופן התפקוד הראשון הזה

בישוע המשיח, האל הנצחי אינו מתנגד למי שהוא קורא לו לנהל את המערכת הרגשית שלו על ידי שליטה, כדי להימנע מזכויות הדיכוי של השטן, כל עוד האדם הנוגע בדבר מנסה להביא אליו את אהבת הזולת ולא את גינוי הזולת כדי להגן על עצמו מפניהם. אפילו אלוהי האהבה הזה הוא שמתקין אותו ראשון, כאור שיש ללכת בעקבותיו, כי אם אופן פעולה זה  נקרא להיעלם מהאדם, הכבוד לבסיסים שהוא מביא לא ייעלם, מכיוון שהם היסוד שבלעדיו אהבת אלוהים לא יכולה להתקיים ורק אהבה זו תישאר

אם אופן פעולה זה יכול להביא כבוד לכללים, בקונצנזוס חברתי, כפי שהיה לפני 1948, הוא אינו יכול להביא אהבה אלוהית אמיתית, אלא רק אהבה אגוצנטרית שמתקרבת אליה. בישוע המשיח, אם כן, אלוהים מקיים כנגד כל הסיכויים את מי שהוא קורא לו לתפקד בדרך זו, אפילו היום, כדי לשמש משענת לאחרים במאמציהם האישיים, לקראת הערכים הטובים שעליהם הוא רוצה לתרום: אהבתו

בניגוד למה שרבים בכנסייה חושבים, האל הנצחי תומך בחברה דמוקרטית באותה מידה בחיפושה אחר אהבה, משום שגם אם הוא לא תמיד מסכים על נדודיה, מטרתו היא להביא לבני האדם את החופש לפעול מתוך אהבה, מתוך כבוד מושלם לכללים האלוהיים, בדמותו של ישוע, ולא על ידי כפייתם עליו באופן דרסטי

אם הסיכונים של בלבול בין אופן הפעולה על ידי שליטה של המערכת הרגשית,  לבין השליטה של האדם מוכפלים במשטרים טוטליטריים, על ידי עבודת אלילים של מנהיגיהם, להאמין שאנחנו מוגנים מהם בדמוקרטיות הנוצריות שלנו יהיה להתעלם מחולשותינו שלנו. לכולם יש בזה את דמותו של משה שהכה בסלע בבמדבר 20. בניגוד למה שאמר לו אלוהים, להצטייד במטה שלו לדבר אל הסלע בשמו, כדי שהסלע יוציא את המים. אם אלוהים השתמש בסלע, ולא באדם, כדי להראות את דרכי פעולתו של משה ואת המגבלות שימנעו ממנו להיכנס לארץ כנען, ארץ הקודש, עלינו לקחת זאת בחשבון עוד יותר כעת, לאחר שישוע המשיח שילם עבור סליחת חטאיו של כל אדם

חולשותיהן של הדמוקרטיות שלנו נמצאות בהנחות היסוד הליברטריאניות של הרוב, כפי שנראה בפרק הבא, כמו בגינויי החברה, שנאמרו על ידי חסידי הכנסייה, שכבר נגאלו על ידי המשיח שבשמיים. הבעיה המתעוררת אם כן היא לדעת כיצד להבחין בטעויות של כל אחד מהם, מבלי לגנות אף אחד, מכיוון שישוע מכסה על חוסר ההבנה של האדם הכן, גם אם כנותו של האחרון אינה תמיד האמת. ישוע בהחלט בא כדי להפוך אותנו ל"חופשיים", אך רק בחופש להתחרט על טעויותינו ולא לחטוא עוד, בין אם באמצעות ליברליזם מוגזם ובין אם באמצעות אימוץ התפקידים השמורים לשטן, על ידי שליטה על בני אדם אחרים, ולא על המערכת הרגשית שלנו

כיום הרצון האלוהי הזה עדיין מוסתר מהמספר הגדול ביותר של אנשים ואולי אפילו מכולם, משום שעשיית הרצון האלוהי אינה מהווה אילוץ לכללים דרסטיים, כפי שיש הסבורים, יותר מאשר בליברליזם חסר מעצורים. החופש האמיתי שישוע בא להציע לכל אדם הוא להיות מסוגל לחיות בשפע של לב, ביושרה מוחלטת ובכבוד לדבר אלוהים, מבלי להפוך את הפרשנות של כבוד זה לכלל בלתי משתנה המוטל על כולם, מה מביא הפונדמנטליזם ובסופו של דבר את הטוטליטריות.

לכן עלינו להיצמד למה שניתן לתנ"ך כדי להדריך אותנו להבנת הרוחניות שלנו, וזה מתחיל מהרגע שאלוהים קרא לאדם "אדם", כאשר כולנו רק לומדים להפוך לבני אדם אמיתיים על פי אלוהים