ליצירת קשר לחצו
דף הבית
נושאים מדעיים

To contact us

Freedom is in Canaan

The Boomerang effect

Every life born from knowledge

Our objective

The successful Transition

France and God


The LIiberator of Israel

Read in music

The Holodomor, this holocaust

Science and Faith

Friends sites

אוקראינה

גילויים על הדמוקרטיות שלנו

פרק קודם עמוד הבית של הספר פרק הבא
פרק הבא לפסגה

פרק 7


המוט הברזל על ידי אהבה


7 – 2 האבולוציה המערכת הרגשית של מחר


כפי שכבר ראינו, לא בגללו, אלא בגללנו, רוח הקודש שב"לב" אינה מהווה אפילו כיום מקור לערובה מוחלטת להשגת תוצאה טובה על פי אלוהים. התפיסה שאנו נותנים לה, שאליה מתווספת הפרשנות שאנו עושים לה, היא שמובילה אותנו בקלות להגזמה, לכאן או לכאן, והיא תישאר נכונה כל עוד ניאלץ להשתמש במדריך שלה, שהוא בעל אופי אלוהי, בקשר ישיר עם תכנות הפעולה העתיק במוחנו, שטעותו ברוח הקודש תהיה הרבה פחות גדולה לאחר מכן

המצב הנוכחי, לאחר טבילת רוח הקודש, הוא אמביוולנטי כמו כאשר הקטן מוח של הלב ניחן רק שֶׁל  היגיון תחת אפוטרופסות, ואילו היא אינה מחזיקה בו בעצמה, אלא שתפיסתה מגיעה מרוח הקודש, החיצונית להיגיון הזה. במקרה של ה"היגיון" של רוח הקודש ב"לב", ההפך הוא הנכון, משום שהמשיכה לאלוהים נעשית כזו שקל ליפול לעודף הפרשנות המורגשת, שבה אלוהים רוצה להביא איזון לאדם הנוגע בדבר

אולם עלינו להתבונן ביחס לשתי האמביוולנטיות הללו הוא העומק המוחי שאליו הן מוצבות, כדי לקבל תוצאה המתקרבת לזו של הטבע האלוהי

לפני הגשמת התורה וצליבתו של ישוע, האמביוולנטיות נבעה מתפיסה אקראית מאוד של רוח הקודש, וכתוצאה מכך, מהשפעה של התורה השלטת להיות מסוגל ליצור סינתזה מסוימת שלה. מכיוון שישוע לא ניתן כדי להביא את רוח הקודש אל "הלב", לא היה זה אפשרי להשתמש כראוי בכל המאפיינים הגנטיים שראינו, כדי לקבל גישה טובה יותר אליהם, ולכן רק המעשה שנוצר כתוצאה מכך היה חשוב. לאחר חג השבועות הראשון, וטבילת רוח הקודש, ההיגיון עצמו המספק את הרעיון האמיתי של האלוהי, אמביוולנטיות טמונה ביכולת הדיוק, שהמנה הרגשית יכולה לתקן את המעשה ביחס לכבוד לדבר אלוהים והאהבה שתינתן למעשה בהתאם להקשר. זה מביא את המוטיבציה של המעשה שאליו מתווספת היכולת לשימוש נכון בגנטיקה שלנו, בבחירה טובה יותר לפני כל פעולה ובבחינה אמיתית של המצפון לאחר ביצוע פעולה זו

אם, אם כן, אנו יכולים להשיג תפיסה טובה יותר של הרצון האלוהי באמצעות טבילת רוח הקודש, אשר פותחת את היכולת להשתמש בכל הגנטיקה שלנו, אל לנו לשכוח את האמביוולנטיות שנותרה, אשר בסופו של דבר יכולה להוביל לעודף. אם רוח הקודש הזו רוצה להוביל אותנו לרצון עז לא להשאיר דבר לאויב נשמותינו, היא גם רוצה לעודד אותנו להפחית את המנה הרגשית שלנו על ידי אמון טוב יותר באלוהים, כדי לא לתת דרור לעודף, על המניעים שלנו למעשים. בדרך זו רוח הקודש כבר רוצה להביא שלום אלוהי, ולא פונדמנטליזם בשרני, הן במונחים של קפדנות מוגזמת והן במונחים של אהבה פשוט מרוכזת בעצמה

זו הסיבה מדוע מצבנו היום עדיין מצדיק באופן מלא את הצורך בשתי ישויות משלימות, באופן אינדיבידואלי וקולקטיבי, כי זה יותר מדי רצון טוב אנושי, בשימוש רע, שמייצר את ההפרזות שלנו, אם כי רצון טוב זה הוא הכרחי בשימוש הנכון שלה. אם נוסיף לכך את ההסתה הרוחנית של השטן, שעדיין לא הובס, אנו מוצאים שם את המצב הנוכחי, שאינו מובן לרוב, ולכן רבים בוחרים בפתרון הקל, לחזור למצב דיכוי, למרות שהוא מייצג את המדרון החלקלק כלפי השטן

אם זה מה שקרה לרוסים, מכיוון שהם החליפו את עבודתו של ישוע על הצלב בעבודת ההשמדה של סטאלין, ברגע שהשטן יובס באופן אינדיבידואלי, ההוכחה ליעילותו של ישוע בשמים תעשה, כדי לחדש את האדם במכלול טבעו האלוהי, מה שיאפשר לאלוהים אבינו להעניק לו את הזכות עלי אדמות להעניק לכל אדם את רוח הקודש מהולדתו. הולדה. זה יעמיד את האמביוולנטיות הנותרת ברמה נמוכה עוד יותר מכפי שהיא עושה היום, שכן המוח הבסיסי במוח יהפוך טהור ורק הרגשות שנרכשו במהלך הילדות, הקשורים להשפעות החינוכיות הרעות, יישארו

זוהי ההתקדמות הרוחנית שהאדם יחווה במהלך היום השביעי הזה של אלוהים, האלף הזה שבא על העולם, ושמוט הברזל הזה ייקרא לנהל

כפי שראינו זה עתה בפסקה הקודמת, אם מוט הברזל, המנוהל על ידי אהבה, יצטרך להיות עשוי מברזל, לא יהיה זה עודף קפדנות להכריח את כולם לכבד עמדות חיצוניות כפי שהקונצנזוס החברתי נכפה, לפני 1968 ואשר רובנו עדיין שומרים עליו כיום, את הדימוי של יישום הרצון האלוהי. דימוי זה נוכח עוד יותר אצל כולם משום שהוא נשאר מועבר דרך כל הדתות בעלות אופי הומניסטי טהור, שהאדם יכול להיות נתון לכל צורה של לחץ, כדי להיחשב לרצות את אלוהים, מבלי שאלוהים יוכל לספק לו את היכולת האמיתית בהתאם לטבעו האלוהי. כפי שכבר אמרנו, רק ישוע מילא את התורה, שהיא הבסיס ההכרחי לאהבה אלוהית, ומבחינה זו האחדות עם ישוע היא מוחשית ולא דתית בלבד. כל דת בעלת צורה הומניסטית מציבה את אלוהים ברמה האנושית בלבד, כמו הקומוניזם שהופך את האדם לאלים קטנים, או שהיא מציבה אותו כבלתי נגיש לאדם, בשל חוסר היכולת להעניק לו את "ההיגיון" של רוח הקודש כדי לשרת אותו טוב יותר

ההשפעה שיותירו מסורות ותרבויות עתיקות על כבוד דל לדבר אלוהים, תהיה המאבק היחיד שיובל על ידי מוט הברזל הזה, על ידי אהבה, בניגוד לדימוי הרע שהשאיר השטן כיום, בשימוש הוא עושה מרוסיה, כדי לסכל את הפעולה האלוהית שעשה אלוהים, כדי לשחרר את האנושות מנוכחותו במשך אלף שנים. הדברים בוודאי לא יהיו קלים הרבה יותר בגלל הבינה המלאכותית, כאשר משתמשים בה כדי לייצר עודף, היכן שאלוהים רוצה איזון, אך מה שיהיה ראוי לציון ביחס לימינו הוא שתפיסת רוח הקודש עלתה מדרגה מבחינה מוחית, והאמביוולנטיות הנוכחית עצמה תחולק בחדות

שלב עתידי זה, שאליו אנו יכולים לצפות להיכנס, בתקווה מוצדקת, אסור לנו להסתיר מאיתנו היום את הצורך בדרך של תפקוד על ידי משלימות, ובכך לאפשר לחלק את ההשפעה של קונצנזוס, ישן לטובת רכישה הדרגתית של אהבה אלוהית, על ידי החברה. אחרת, אנו מסתכנים בכך שניכנס להפרזה, למרות הכוונות הטובות ביותר, על ידי כפיית צורת האהבה שלנו על אחרים, בעוד שהיא עדיין רק בפרוטקציוניזם שבקושי תוקן. אם היום עלינו עדיין לרצות לקבל אהבה זו מאלוהים ללא משוא פנים, באמצעות התייחדות עם רוח הקודש, הבסיס לה יהיה כבר מחר חסר פניות, והיושרה של כל אחד תהיה להביא את תוצאות למידתו ללא משוא פנים באמצעות אותה אחדות עם רוח הקודש

אם החיפוש אחר השלווה הפנימית שרוח הקודש מספקת הופך למכריע כדי להימנע מחריגות כלשהן כיום, בין אם זה כדי להימנע מלהיות קפדניים בניסיונות לכבד את דבר אלוהים, או כדי להימנע מההפרזות של אהבה שעדיין מרוכזת בעצמה, השלום הזה, יהיה מה שעלינו לרצות לא לאבד מחר, מכיוון שהוא יהיה נוכח מלידה. אותו הדבר יהיה נכון גם לגבי בדיקת המצפון, הדורשת יושרה עמוקה בניסיון להשיג הבנה של הבלבולים שלנו, והתוצאה שרוח הקודש עצמה תרצה להביא, מכיוון שבחינה זו של המצפון לא תצטרך עוד לחזור לרוח הראשונית הקשורה להריון של העובר. זה יהיה מוגבל רק לחוויות ילדות בעבר, גם אם התכנות של אלה תמיד ידרוש יושרה מסוימת לא להיות מושפע מהניתוחים שלנו שהתקבלו מההוראה

יתר על כן, בהשפעה זו של התורה לרצות להשיג עליונות נוצרית היום, מבלי לבטוח באלוהים שיביא לנו את טבע האהבה עצמו, אנו הופכים לפרוטקציוניסטים, לפי צלם אלוהים שיש לנו, והיום נופלים למלכודת שטמן השטן מאז אדם וחוה. אנו אוסרים על אלוהים להביא לנו את האהבה והשלום שהוא עצמו היה רוצה להכניס באופן אישי לכל אחד מאיתנו, כדי שנוכל לחולל שינוי, ואנו משתמשים ברוח הקודש, כפי שהיה לפני 1968, כאשר השתמשו בה רק כדי להביא את האהבה הראשונית עדיין האגוצנטרית, לכבוד לקונצנזוס חברתי דתי. זו הסיבה שהלימוד המוביל כיום להסכמות עתיקות אלה הוא מחולל של פונדמנטליזם, שכן אלוהים רוצה לשים את המצוות האמיתיות שלו היום, שאינן נובעות עוד מהחיפוש אחר עליונות אנושית, שהניב את ההסכמות הללו, אלא להביא לכל אדם את ההתקדמות הזו לעבר הטבע האלוהי  

דלת האהבה האלוהית במוח האנושי פתוחה היום, אם נשים את כל מבטחנו באלוהים בישוע המשיח שיכיר בו כמדריך היחיד, כאשר מחר יסודות המערכת הרגשית של כל אדם כבר יעברו דרך דלת זו מלידה. בכך ישוע ימלוך בארץ ובשמים, אך העובדה היא שכולם יצטרכו להילחם את אותו קרב במשיח, כדי להיפטר מההשפעה הרעה של תורתו הרעה האפשרית, כפי שראינו בפסקה הקודמת. המערכת הרגשית של האדם תעשה אפוא צעד נוסף, ותוביל את האנושות קצת יותר לעבר מלכות הכוהנים עבור אלוהים אבינו  

 מי שנלחם כיום בכוח, ובחיפוש של מעצמה, מבקש להילחם בטעויות כדי להשיג את התוצאה הטובה שהוא עצמו מצפה לה כדי לשרת את אלוהים היטב, ולכן הוא נכנס בקלות לאופן פעולתו של השטן ושולף את החרב בעצמו נגד אחיו או צאצאיו. זה שלעומת זאת, נלחם את מלחמתה הטובה של האמונה, נלחם במקור הטעות שבתוכו, בחרב רוח אלוהים, ללא כל דעה מוקדמת, אלא בתקווה שיוכל לפתוח את הדלת לישוע, למקם בתוכו את טבעו האלוהי, כדי ללמוד מאלוהים עצמו ולא עוד מבני אדם המדברים על אלוהים