ליצירת קשר לחצו נושאים מדעיים
דף הבית

To contact us

Freedom is in Canaan

The Boomerang effect

Every life born from knowledge

Our objective

The Successful Transition

France and God


The Liberator of Israel

Read in music

Th Holodomor, this holocaust

Science and Faith


Friends sites

הבית של החוברת
הפרק הבא הפרק הקודם הפרק הבא לפסגה

החופש הוא בכנען


שניים : הרגשות שלנו הם מדבר של אהבה אלוהית לרוח הקודש

 

אם רוח הקודש מוצעת על ידי אלוהים בישוע המשיח, הוא הרבה יותר מ"היגיון" פשוט שכן הוא האדם השלישי של אלוהים, אשר יוכל להתאים את המדריך שהוא מהווה מתוך "הלב" הנושא, לקראת ייעוד התקדמותו אל הטבע האלוהי. אם רוח הקודש באה להחליף אפוא את ההיגיון הישן, "בלב", הוא לא ניתן בייעוד שונה מהרוח הבסיסית, כי המטרה האלוקית היא לא לתת לנו לסטות מהייעוד הגנטי שלנו, אלא להביא לנו חיים בשפע, על הערכים של הייעוד הגנטי הזה

זו הסיבה שהבורא שלנו הביא לנו את התרגום הכתוב של הייעוד הגנטי הזה, באמצעות דבר אלוהים בטקסטים התנ"כיים, כי אם מטרת ה"לוגיקה" הללו נשארת זהה, הן יכולותיהם, להפיק את התוצאות הטובות האמיתיות, ש להבדיל אותם

לכן חשוב להסתכל על ההבדל היסודי ביניהם, כי היכן שהלוגיקה של הרוח הראשונית מטרתה העיקרית לשמור אותנו בכל מחיר על הייעוד הגנטי שלנו ובכך לקרב אותנו אל האדון אלוהים בוראנו, זה הפוך ב ה"היגיון" השני. מטרת רוח הקודש היא אכן להביא את נוכחותו של אלוהים אלינו: כדי שרצוננו החופשי יוכל לעמוד בדיוק מרצון, בגבולות שהציב בגנטיקה שלנו על ידי בוראנו

רוח הקודש, המוצעת על ידי אלוהים בישוע המשיח, מביאה את הנוכחות האלוהית אל "לבנו", כפי שאמר לנו ישוע ב יוחנן י"ד פסוק כ"ג ענה ישוע ואמר לו, אם אדם אוהב אותי, הוא ישמר את דברי, ואבי יאהב אותו, ונבוא אליו ונשכן אצלו." על פי הערך הזה של אהבה, שחיה בצורה קבועה, הגבולות הטובים של הייעוד הגנטי שלנו יכולים להיות ניתנים להבנה עבורנו בדייקנות, כך שלא נחרוג מהם, אלא שנוכל להשתמש בכל חלק מהם באופן מועיל. מי שנמצא באור של מקרן והולך להיכנס לחושך, קולט את זה טוב מאוד, בדיוק כמו מי שנמצא באושר לחיות את הנוכחות האלוהית, יכול להגיד לא לשבר שיתרחש אם יש נחצו את הגבולות

אלה, אם כן, יהיו החיים השופעים שישוע בא להביא לאנושות, שכן הוא לא בא לרסק אף אחד בחובה למלא אחר החוק האלוהי, כפי שקורה עם אותו אפוטרופסית שנקרא השטן או שֵׁד, אבל הוא בא לקיים את החוק הזה כדי שיוכל לקחת אותנו תחת חסותו ולכסות את שגיאותיהם של אלה שלא רוצים לחטוא יותר,, כדי להציע להם את היכולת להידמות לו

ביום שבו המערכת הרגשית של כולם תהפוך לדומה לזו של ישו בשמיים, זו תהיה מלכות הכוהנים שישוע מכין לאלוהים אביו, כי אז כולם יוכלו לחוות אושר אלוהי כבר על פני האדמה הזו, אבל מעל הכל עלינו לא לדלג על השלבים אם רצונותינו נושאים אותנו בתקווה זו

אם זה עדיין לא כך, זה לא בגלל חוסר הכנות של כל אחד, אלא בגלל שלפי הייעוד שלנו בגוף המשיח והתקדמותנו הרוחנית, שלבים מסוימים הם בלתי נמנעים, החל ביציאת מצרים, בו השתתפו מי שלא הניחו את המלאך המשמיד, אם נשווה את המסע הרוחני שלנו לזה של העם העברי

היציאה שלנו ממצרים היא היום טבילת רוח הקודש, שבאה להחליף "בלב" את ההיגיון הישן של הרוח, אך שאינה משנה בשום צורה את התכנות המתבצע על ידי ההיגיון הזה במוח ברמת הנפש, למרות ש השימוש חיוני לנו כדי לייצר כל צורה של פעולה. בהתחשב בכך שתכנות זה בוצע על בסיס ערכי אהבה אגוצנטרית, לכן הוא מציב את רוח הקודש במדבר של אהבה אלוהית להשלמת כל הרגש בפעולה, זהה לזה של העברים כשעזבו את מצרים

כל אחד נקרא אז לאפשר לעצמו להיות מונחה על ידי אמונה ברוח הקודש, שתפיסתה הרגשית "בלב" מועצמת בגלל טבעו האלוהי והופכת להיות דומה לתפיסה החזותית שבאמצעותה התגלה האל הנצחי בעמו, במדבר, דרך עמוד העשן ביום ואש בלילה. תקופה זו היא אפוא בסיסית כדי ללמוד להבחין במדריך החדש שרוח הקודש מהווה, בתוך המערכת הרגשית שלנו, כי עד כמה שהיא מועילה, יש לנו תמיד את היכולת להתעלם מהשפעתו על החלטות הפעולה שלנו ולא לתקן רגשית את תכנות ישן. הלימוד הטוב לְמִידָה נכון במדריך זה והתכנות המתבצע ברגשותינו, יובילו אפוא את רוח הקודש להשפיע עלינו לקראת מיצב "כמזרח הירדן", או לקראת כיבוש כנען שלנו, ארץ הקודש. אם, להיפך, חנקנו את תפיסת רוח הקודש לטובת הכרתנו את דבר אלוהים, או של כל כלל אחר, אנו מסתכנים בהסתובבות במדבר הזה, כפי שהיה במקרה של הדור הראשון שיצא של מצרים, או להתקין את עצמנו בייעוד שאינו תואם את שלנו לפי אלוהים

במהלך כל הזמן הזה במדבר, אם כולם עקבו אחר משה, כל העם העברי עקבו חזותית אחר העמוד המציין את נוכחותו של האל הנצחי, וכך גם לגבי כל אחד ואחד להיות מונחה על ידי רוח הקודש היום, על ידי שימוש נכון בשליטה עצמית. (היום נקרא אקוו, מנה רגשית) לשלוט ברגשותיו של האדם ולייצר פעולה המתאימה ביותר לאהבה אלוהית. במהלך כל הזמן הזה במדבר, המוח של כולם לומד אפוא להחיל מקדם מתקן על החלק הזה שתוכנת על ערכי האהבה האגוצנטרית, לתת לו את ההתכתבות המוערכת כהוגנת על ידי האדם הנוגע בדבר, ביחס לאהבה האלוהית. יותר מקדם זה חשוב ביחס לדבר אלוהים, יותר הוא יוכל להיות מזוהה בקלות על ידי רוח הקודש לָהֶם, בעוד שעבור אחרים, הוא הופך במהרה לבלתי מורגש במניעיהם המודעים. ברור שככל שתיקון הפעולה המתוכנת במערכת הרגשית שלהם חלש יותר, ביחס למה שהם מפרשים כאהבה אלוהית, כך ניתן יהיה לבלבל את התיקון הזה עם שכתוב הרוח בטבע האלוהי. , בעוד שברמה זו זה עדיין לא כך

זה, אם כן, מביא לאחדים יותר מאחרים את הרושם של אפשרויות השימוש המושלם במה שיש להם ולהיות מותקן באלוהיות כמו במזרח הירדן, בעוד שאחרים נקראים להיות מודעים למקדם הפשוט הזה ולהוביל  כיבוש כנען שלהם

אם החלק המתוכנת, שהם הרוח והרגשות, נשאר באותו תכנות ראשוני כמו לפני טבילת רוח הקודש ולכן אינו תואם את הסופיות שרצה אלוהים בישוע המשיח, זה בכל זאת בכך, צעד שימושי והכרחי ביסודו. ה-EQ של כל אחד לומד להשפיע על מעשיו על פי המקדמים הנכונים ביותר האפשריים בצורה דומה בין הגבר לאישה, על מנת להפוך אותם יחד למנצחים בהדרכת השטן המדכאת. אם הצעד הזה כל כך מהותי, זה לא בגלל שהוא מטרה, אלא בגלל שהוא מהווה גישה אליו

בכך, ביציאה מהמדבר, הקים האל הנצחי חלק מעמו במזרח הירדן, כך שימש אסמכתא לאלה ששלח בכיבוש ארץ כנען הקדושה. על ידי ביסוס הטובים ביותר שהתגבשו על אופן תפקודם ב"מדבר", לשמש אסמכתא לאחרים בקידושם בכנען

אנו מוצאים היום את ההשוואה להתקדשות זו באמצעות כיבוש האהבה האלוהית, כי בישוע המשיח, אלוהים רוצה להשתמש באישה ובכנסייה כמו במזרח הירדן, אך על פי ערכי כנען של אתמול, עם רוח הקודש כמדריך, תוך שהוא מפקיד את גילוי האהבה האלוהית הזו לאדם ולחברה שגורשו מהכנסייה, התואמת את כיבוש כנען