ליצירת קשר לחצו המטרה שלנו: להתקדם אל לב האלוהים
דף הבית
נושאים מדעיים

To contact us

Freedom is in Canaan

The Boomerang effect

Every life born from knowledge

Our objective

The successful Transition

France and God


The LIiberator of Israel

Read in music

The Holodomor, this holocaust

Science and Faith

Friends sites

ערכות נושא אחרות סמליות כריכת הספר תקציר כריכת הספר
קרא: המשחרר מישראל לפסגה המשחרר מישראל

על סייח של חמור, לפני הצליבה, נכנס ישו לירושלים, זכה לשבחים מהקהל שהניח לפניו ענפי דקל לכבודו

ההכנה לשיבת ​​המשיח לירושלים תיעשה באותה ענווה, אבל איש לא יהיה שם לקבל את פניו, כי כולם יחכו לו בעיניים נשואות אל "גדולי" העולם הזה

מן השמים, ישוע רוצה לחדש בטבע האלוהי, את המערכת הרגשית המוכלת במוח האנושי, עד שיהפוך אותה לדומה לשלו. זהו הכתר שאסור לכנסיית פילדלפיה לאבד על פני האדמה הזו, כי היא תתפתה לחוסר ציות לאלוהים, בדיוק כפי שהיה ישוע. זה יהיה במוות למה שאנו מכנים "אנחנו" שהוא ישיג את ניצחונו, כי ה"אנחנו" הזה הוא לא אחר ממה שההיגיון שהונח תחת חסותו של השטן בונה בנו

הכנסייה הזו של פילדלפיה לא תפעל כדי לשלוט טוב יותר בטבע הגשמי שלה, כדי להידמות לדימוי שהיה לה על ישוע, אלא תהפוך כמוהו, כפי שהבטיח לנו: אז הוא ישוב וכולם יראו זאת

La Liberté est en Canaan

המשחרר מישראל


הרוחניות האנושית שלנו אינה ממוקמת אך ורק ברמת האמונה באלוהים. זה בא מההיגיון המקורי שלנו, שמתמלל מערכת רגשית שתוכנתה לתוך המוח שלנו, שבלעדיה שום פעולה או תגובה לא תתאפשר

מצויד בהיגיון אגוצנטרי זה, הוצב הומו סאפיינס באופן מועיל תחת חסותו של לוציפר על ידי בוראנו, כדי להדחיק אותו על ידי שבירת הטבע החייתי שלו, כדי לקבל ממנו כבוד לאינסטינקטים שלו הכלולים בגנטיקה שלו, תוך שהוא מביא את משיכה מגן של אלוהים.

מה שהיה רק ​​אינסטינקטים בהומו סאפיינס הפך ל"מצפון" אצל אדם וחוה, שהתפתו על ידי שומר אבותיהם לאכול את פרי עץ הדעת טוב ורע, למרות האסור על ידי אלוהים. בכך לקח לוציפר, מורה שימושי וחיוני, את שמו של השטן, השליט השקר, משום שתכנות הרגשות שלנו בהיגיון הבסיסי שלו, אינו מאפשר לייצר מערכת רגשית של טבע אלוהי, בהתאם ל את תודעה.

כדי לשחרר אותנו מההיגיון הזה ומהמורה שלו, האלוהים הנצחי נתן את בנו, שציית לו עד מוות על הצלב ובכך עלה על חוסר הציות של השטן

אם השטן הובס בישוע המשיח, הוא לא הודח וההיגיון שלו עדיין מכסה את האדם מבריאתו. כאשר האדם, שניחן ברוח הקודש, יפתח בפני המשיח את הזכויות לשכתב את המערכת הרגשית הראשונית שלו בשלמותה, זה יהיה הניצחון השני של המשיח. הניצחון הזה הוא שיקרין את השטן לכדור הארץ, שכן מספר קטן של בני אדם יתחדש לחלוטין בטבע האלוהי, בדמותו של ישוע כשהיה עדיין על פני כדור הארץ, ומספר גדול יתחדש בחלקו

הכל נעשה בישוע המשיח וזמין לדמוקרטיות, כדי להביס את הסמכותיות השרירותית והרודנית של השטן. זו הסיבה שהדור שלנו עד לאלימות של דיקטטורות, המבקשות לבטל את השיטה היחידה שמאפשרת להשיג כבוד לכללים אלוהיים באמצעות האהבה, בעוד שעד אז היה צריך להשיגו על ידי שליטה ברגשותיו הגשמיים

ביום של ניצחון שני זה, אלוהים יוכל לשחרר את עמו הנבחר מחובת השומר של מצוותיו ולאפשר לאנושות את הכיבוש האמיתי של החירות האלוהית בישוע המשיח, במהלך המילניום של מחר

 א - מהיגיון תחת אפוטרופסות להיגיון אלוהי שתיים - הפונקציות של ההיגיון שלנו תחת פיקוח שלוש - הכירו זה את זה טוב יותר כדי להבין אחד את השני טוב יותר ארבע - המשחרר שלנו רוצה להציע לנו את כיבוש כנען שלנו חמישית - המערכות האבולוציוניות האלוהיות שש - והכנסייה הפכה לכלה שבע - כלת המשיח, "משחררת" ישראל שמונה - חיים לאחר אפוטרופסות רוחנית