ליצירת קשר לחצו נושאים מדעיים
דף הבית

To contact us

Freedom is in Canaan

The Boomerang effect

Every life born from knowledge

Our objective

The Successful Transition

France and God


To go to our blog

Read in music

Others spiritual topics

Science and Faith


Friends sites

הבית של החוברת
הפרק הקודם הפרק הבא הפרק הבא לפסגה

החופש הוא בכנען


חָמֵשׁ: אהבה מושלמת מגרשת פחד


כי כה אהב אלוהים את העולם, שהוא נתן את בנו יחידו, כדי שכל המאמין בו לא יאבד, אלא יזכה לחיי עולם. כי אלוהים לא שלח את בנו לעולם להרשיע את העולם; אלא כדי שהעולם יינצל דרכו.  פסוקים אלה ט"ז ושבע עשר של יוחנן שלוש נתונים לרוב לפירוש מוגבל, בשל העובדה שכתביהם קדמו לכמעט 2000 שנות המדבר, שבמהלכן כל אדם יכול היה לשאוף להעניק את טבעו של ישו רק בשמים, אשר זה כבר לא המצב היום. זה עדיין לא היה על הכניסה לכנען וכיבוש האהבה האלוהית כבר על פני כדור הארץ, בנוסף לחיי נצח, ורבים הם אלה שנשארו על החזון הזה של גישה לאהבה אלוהית רק בשמים, מחוסר החוויה עצמם או מחוסר שלימדו אותה

זה מה שמביא אותם לפחד מ"העולם החדש" הזה, בגלל האבדון שאליו הם מאמינים שהוא מנסה להוביל אותם, שממנו הם רוצים להגן על עצמם בכל מחיר. זה כמעט לפחד מהצל של עצמו, שכן העולם הזה ייצג רק את הטוב ביותר ממה שיכול להופיע היום מהעולם הישן שלנו, אם נדע להביא לו את הניהול הטוב שנתמך על ידי האדון אלוהים בישוע המשיח. זו התמונה שעלינו לשמור על יהושע ושל הזקנים שלא נטשו את כיבוש כנען, על ידי חזרה לצד השני של הירדן , ביהושע שבע

ישוע לא בא לשפוט את העולם הישן הזה, כפי שהחוק נתן סמכות לשטן, אלא כדי להציל אותו כבר על פני כדור הארץ, לא תוך ניהול טוב יותר של ההיגיון תחת אפוטרופסות, המקביל לעולם הישן שישוע לא בא להצילו , אלא להצילו באמצעות רוח הקודש, שמתאים לעולם החדש

אם רוח הקודש לא הוכנסה ישירות לאדם בתקופתם של אדם וחוה, זה בגלל כל שלבי הלמידה שדרכם האנושות הייתה צריכה לעבור כדי להשיג בסופו של דבר את התוצאה הנכונה. כך אנו מגיעים בהדרגה אל ממלכת הכוהנים שבה לכל אחד תהיה מערכת רגשית הבנויה כולה על אהבה אלוהית, אך לשם כך עלינו לקחת את השלב הבא-לאחרון שבמהלכו ישוע ימלוך על פני הארץ ובשמים, לאחר השטן יוקרן ארצה כמלאך אור. אז הוא ינסה לגרום לחוק האלוהי למלוך, כמו בשמו, אבל קבור בשקרים, הוא ינסה לשלוט בעולם ללא כל יחס או אהבה

אם, אחרי הימים הקשים מאוד האלה, כביכול, הכל כבר לא הפך למושלם, זה בגלל שרבים יקבלו רק את ישוע לליבם, שמלאכתו לשכתב את המוח אפילו לא התחילה עבור רבים. יישום כל פעולה שלהם יישאר אפוא בנוי פחות או יותר על ערכי ההיגיון הנוכחי במוחם של רבים, וזה מסתכם באמירה שעבור הדור שיבוא אחרי הימים הכואבים הללו, אם הכל ישתנה, שום דבר לא יהיה באמת שונה בהרבה

לכן העולם החדש הזה לא יהיה שונה באופן מיידי ומעקב מוגזם, המקושר לבינה מלאכותית בפיקוח של בני אדם ולא על ידי אלוהים כפי שקורה עם השומר המדכא הזה, יצטרך כמובן להיות מנוהל על ידי אשתו של ישו ולא עוד הכנסייה, אבל זה יהיה תלוי בכל אחד, בעזרתו של ישוע, להתגבר על הקשיים שהעולם החדש הזה יציג, הודות לחיבור שלהם עם רוח הקודש. מה שעלינו להישאר מחוברים אליו עבור עצמנו וצאצאינו, אם כן, הוא לא לנטוש את האמונה בייעוד המשיח והשיקום באהבה אלוהית של כל חלקי המערכת הרגשית שלנו שטרם שוכתבו, שיעודם עומד לפנינו מאז 1948 , ולאחר מכן 1967/68

בכל הנוגע לחיי היומיום, אין ספק שזה יהיה כמו בזמן של כל טלטלה רוחנית שהיו זמני העבר של ההתגלות האלוהית החדשה, כי אם בכל פעם אלוהים הראה את רצונו באמצעות כמה ולרוב רק אחד, כך שהשתמשו באברהם, משה או ישוע, ככל שהעבודה האינדיבידואלית קצרה יחסית, עד כמה שהעבודה הקולקטיבית ארוכה ומלאת תהפוכות. ההבדל בין חיי היום לחיי המחר ודאי לא יהיה גלוי יותר מאשר בתקופת אדם וחוה, שאותם איננו יודעים אפילו למקם באופן היסטורי בדיוק מושלם, בדיוק כפי שהיה מלידתו של ישוע צליבתו, כאשר זה הניצחון הרוחני הגדול ביותר בכל הזמנים

בכל דרך שבה נוכל לדמיין זמנים עתידיים, הדבר החשוב יהיה אפוא בהתמדה של אמון באל האהבה שלנו, כי הוא יישאר בלתי משתנה. אם בתקופות של הקרנת השטן על פני כדור הארץ, תהיה זו עייפות קיצונית בלחימה במאבק הטוב, מה שיהיה הכי קשה להתגבר עליו, במהלך המאות שיבואו לאחר מכן תהיה שכחת אלוהים, הקשורה לנוחות מסוימת של החיים, לרעת האמונה, שתדרוש התמדה

בכל מקרה, החזון האישי שכל אחד יחזיק באדון האל הוא המנוע של תגובותיו הטובות בישוע המשיח או של הרעות הנובעות מזיכרון ההיגיון הישן ושל השומר המדכא שלו. כך כבר היום זה הופך להיות יסודי במשיח לאפשר לעצמו להיות מובל על ידי אהבה ולא על ידי פחד, אפילו לא זו של אלוהים. אם יראת אלוהים נכונה לכולם, אסור שהיא לַחרוֹג, על הכבוד העצום והאינסופי לאלוהים שמביא את אהבתו של מי שאנו אוהבים ורוצים לספק, מעבר לאינטרסים שלנו ולכל הפחדים שלנו. לכן, בכך אהבה מושלמת מגרשת את הפחד, כי כשהיא לא מושלמת היא מובילה לפחד, או מהעתיד שלנו או מהנזיפה

יראת אלוהים מוצדקת למי שמסרב לתת סיבה לאהבה האלוהית בישוע המשיח ומעדיף את השיטה החזקה על ידי ניסיון לשמר מראית עין של אהבה, או בצורת פונדמנטליזם של הכנסייה או בגלל זו, שמתבלבל עם אלוהים, אפוטרופסית המדכא שהציב בוראנו על ההומו סאפיינס, כדי לאמן אותו בכבוד הגנטיקה שלו

זה אומר שבין אם אנחנו גברים או נשים, כנסייה או חברה, או עם ישראל בין האומות, מגיע יום שבו עלינו לדעת להיענות בחיוב לקריאת ה' להיכנס לכנען שלנו ולגרש את הפחד, כל זאת תוך שמירה על זה עצום וכבוד אינסופי לאלוהים בוראנו, ולבריאתו שכולנו חלק ממנה

ביום שבו לכל אחד תהיה מערכת רגשית כתובה בטבע האלוהי, אשר תאפשר להם לעולם לא לחרוג מהייעוד הגנטי שלהם, אז לא יהיו גבר ואישה על פני האדמה, וכולם יהיו חופשיים לאהוב, ללא חשש שֶׁל להיות נטוש או מנוצל לרעה. אז יהיה זה השחרור האמיתי של האישה, לא בגלל שהיא התעלמה מהגנטיקה שלה, כפי שאנו יכולים לראות בתורת המגדר, אלא בהגשמה המושלמת של ייעודה, בדיוק כפי שיהיה עם הכנסייה וישראל. אלוהים ירים את התפקידים המתאימים של כל אחד מאחר וכולם יוכלו לאהוב זה את זה באופן מלא וכולם ביחד יתנו תהילה לאלוהי  שלנו שֶׁל האהבה

זו התקווה שתאפשר לעבור את הזמנים שיבואו, בין אם אלו הזמנים הקשים שבאים לעולם ובין אם אלו מאות שנים של התמדה שיבואו לקראת השלב האחרון וההגשמה המושלמת של האלוהות אהבה בכל אדם

זו הסיבה שציות לאלוהים באמצעות אהבה תמיד יגבר על ציות באמצעות פחד, כי אם הפחד אינו מאפשר לאדם להיכנס במלואו לאהבה, אהבה מושלמת מביאה את המנה הנכונה של כבוד, הממוקמת בדיוק לפני הפחד ומאפשרת לנהל נכון את המצפון ב חירות מוחלטת

לה' כל הכבוד לעולם ועד! אָמֵן!